Łączniki

Technika zamocowań Eurotec – jakość i trwałość

Wybierając elementy techniki zamocowań ważne jest nie tylko ich przeznaczenie i funkcjonalność ale również spełnianie odpowiednich standardów w zakresie jakości, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami. Wysokiej jakości produktu oraz spełniania odpowiednich wymagań formalnych można być pewnym, stosując elementy techniki zamocowań z oferty firmy Eurotec.

Warto przypomnieć, że zgodnie z artykułem 10 ust. 2 Prawa Budowlanego materiały budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania powinny być właściwie oznaczone. O obowiązku znakowania materiałów budowlanych mówi również Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998 r. Tym sposobem każdy wyrób budowlany, znajdujący się na rynku, musi mieć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, deklarację zgodności producenta z Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną) lub certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji).

CE to podstawa

Dekarz stosując wyroby opatrzone znakiem CE zyskuje informację o legalności wyrobu oraz jego wprowadzeniu do obrotu w myśl obowiązującego prawa europejskiego. Każdy dekarz powinien wiedzieć, że w przypadku gdy w konstrukcji zastosowano łączniki z certyfikatem i doszło do katastrofy budowlanej to odpowiedzialność ponowi producent zamocowania lub projektant. Z kolei gdy uwzględniono w konstrukcji łączniki nie certyfikowane to do odpowiedzialności może być pociągnięty wykonawca konstrukcji.

Eurotec stawia na odporność

W technice zamocowań z oferty firmy Eurotec oprócz właściwości funkcjonalnych zwraca się uwagę na trwałość poszczególnych elementów. I tak też warto zwrócić uwagę na powłokę blue+, gdzie na ocynkowaną powierzchnię nałożono powłokę, która z nią nie reaguje. W efekcie zapewniono zamknięcie i zabezpieczenie potencjalnie osłabionych miejsc ocynkowania. Powłoka tego typu nie zawiera tlenku chromu (VI), który negatywnie wpływa na środowisko. Należy podkreślić, że powłoka blue+ jest odporna na obciążenia mechaniczne.

W ramach podsumowania można sformułować wniosek, że stosując elementy techniki zabezpieczeń firmy Eurotec zyskuje się zarówno bezpieczeństwo, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, jak i trwałość, uzyskaną chociażby dzięki powłoce blue+.

technika-zamocowan-eurotec-jakosc-i-trwalosc_1

Kontakt:
Doradca Techniczny:
+48 609 444 170

4.7/5 - (23 votes)

Data publikacji: 29 maja, 2015

Autor:

4.7/5 - (23 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły