Jego wysokość komin – Poradnik

Jego wysokość komin – Poradnik
Jego wysokość komin – Poradnik 

Do czego służy komin wie każde dziecko: przez niego właśnie dostaje się do domu św. Mikołaj wraz z prezentami. Dlatego komin powinien być solidny i duży. Dorośli jednak wiedzą swoje. Komin pełni znacznie ważniejsze funkcje, a mianowicie mówiąc najogólniej służy do odprowadzania dymu i zapewnia prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej –ale też może doprowadzać powietrze do kotłów z zamkniętą komorą spalania, a także, co wiedzą już tylko nieliczni, jako odpowietrznik kanalizacji. Z wymienionych przyczyn oczywistym jest, że komin jest niezbędnym elementem każdego budynku, a jego budowa i parametry muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Budownictwa oraz Polskimi Normami.

Na co warto zwrócić uwagę przy budowie komina?

Materiał i konstrukcja kanału dymowego

W wyniku procesu spalania paliw stałych w piecach czy kotłach grzewczych powstaje w nich bardzo wysoka temperatura, często przekraczającą 200°C, dlatego też do budowy kanałów dymowych należy używać ognioodpornych materiałów, takich jak: cegły pełne ceramiczne, szamotowe i keramzytobetonowe kształtki, które są najczęściej elementami kominów prefabrykowanych. Właściwie skonstruowany kanał dymowy ma odprowadzić dym tak szybko, żeby nie zdążył wystygnąć przed wylotem z komina. Biorąc to pod uwagę, należy zapewnić mu przekrój okrągły o średnicy nie mniejszej niż 15 cm lub prostokątny o wymiarach co najmniej 14×14 cm.

Wysokość komina

Źle zbudowany komin może być przyczyną wielu kłopotów, wśród których przeciekanie dachu to najmniejszy problem. Warto zatem zwrócić uwagę na ten element już w procesie tworzenia projektu. Zasada obliczania wysokości komina.

Przy kącie nachylenia dachu mniejszego lub równego 12°, komin powinien się znajdować co najmniej 0,6 m powyżej kalenicy, bez względu na rodzaj pokrycia. Gdy mamy do czynienia z dachami stromymi (o kącie nachylenia powyżej 12°) wysokość komina zależy od rodzaju pokrycia. Aby zapobiec zapaleniu, w przypadku pokrycia łatwo palnego, powinien być usytuowany co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy. Jeśli zaś pokrycie jest trudno zapalne, komin powinien wyrastać co najmniej 0,3 m ponad powierzchnię dachu, a jego górna krawędź powinna być oddalona od niej o minimum 1 m.

7 grzechów głównych popełnianych przy budowie komina

Niewłaściwie rozmieszczenie

Nawet najładniejszy dom można zeszpecić źle dobranym i rozmieszczonym kominem . Każdy styl rządzi się swoimi prawami: w dworku polskim kominy powinny być usytuowane symetrycznie względem osi, blisko kalenicy . W domu o nowoczesnej bryle, o urozmaiconym planie mogą być rozmieszczone bez zachowania tej reguły, ale w sposób przemyślany. Trzeba pamiętać o zasadzie, że kominy nie powinny mieć różnych wysokości. Gdy jeden komin zaczyna się nad okapem, a drugi tuż przy kalenicy, dom straci na estetyce.

Jego wysokość komin – Poradnik

Zbyt niskie

Właściwa wysokość komina zależy od kąta spadku dachu, odległości od kalenicy i wyniesionych ponad dach lukarn czy wieżyczek oraz, jak już wspominaliśmy, rodzaju pokrycia. Nie bez znaczenia jest także fakt, czy jest to komin z przewodami dymowymi, spalinami z kotła, czy wentylacyjny.

Zbyt niski komin często jest powodem wadliwie działającej wentylacji. Jeśli wyloty będą usytuowane za blisko kalenicy lub wybudówek nad dachem, to przewody nie będą miały odpowiedniego ciągu. Jeśli kominek w twoim domu dymi, oznacza to, że masz z tym problem.

Komin w koszu

Komin stojący w koszu, czyli na wklęsłej krawędzi powstałej w miejscu styku dwóch połaci dachowych to najczęściej niepożądany skutek uboczny nieprzemyślanych zmian w projekcie. Zawsze kończy się źle, gdyż w to miejsce spływa najwięcej wody, a jej zatrzymanie na ścianie komina , mimo najstaranniejszej obróbki, jest przyczyną przeciekania dachu. Należy uświadomić, sobie, zarówno deszcz jak i roztapiający się śnieg będą napierały na ścianę, spiętrzały się i szukały drogi do środka ( czytaj: do naszego domu!)

Zbyt blisko ściany

Komin umieszczony za blisko ściany wyniesionej nad połać dachu, to kolejny kardynalny błąd techniczny, którego powinno się unikać. Ciasna przestrzeń uniemożliwia bowiem dokładne ułożenie ocieplenia i odeskowania. Nie da się też szczelnie wykonać obróbki. Konsekwencje będą takie, że będzie się tam gromadzić woda i śnieg, który będzie topniał przy znacznie cieplejszym kominem, powstająca w ten sposób woda będzie napierała na ścianki komina oraz nieszczelności w pokryciu i obróbkach blacharskich. I znowu nam grozi przeciekanie.

Brak dojścia

Zgodnie z art. 62. ust. 1c Ustawy Prawa Budowlanego, wszystkie kanały kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny być kontrolowane przynajmniej raz w roku, zatem każdy właściciel domu powinien zapewnić bezpieczne dojście do komina. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym z dachem o spadku większym niż 20° trzeba zainstalować ławy kominiarskie.

Ważne

Kanały spalinowe powinny być czyszczone przynajmniej 2 razy w roku, zaś kanały dymowe od kuchni węglowych czy pieców kaflowych min. 4 razy w roku (Dz.U. nr 121 z 2003r.poz. 1138 par. 30. Za niewykonanie kontroli odpowiada właściciel domu i może grozić mu za to grzywna lub areszt.

Bez wydry

Wydra to nie tylko drapieżny ssak łasicowaty, to również nieodzowny element komina. Tak nazywa się rowek wycięty w murze ścianki komina, w który wsuwa się obróbkę blacharską. Kiedyś był on wydzierany lub wykuwany lub wydzierany, obecnie zaś mianem określa się specjalną obróbkę blacharską z odpowiednio wygiętym i wsuniętym w rowek fragmentem. Odpowiednio wykonana wydra oznacza podcięcie lub uskok u podstawy komina, które pozwala podwinąć górną krawędź obróbki pod tynk lub murowane lico komina. Dzięki tej obróbce woda spływająca po ścianach nadwieszonych o co najmniej centymetr nie dostaje się pod obróbkę i nie zalewa poddasza. Właściwie wykonana obróbka z wydrą musi być wyprowadzona przynajmniej 30 cm nad pokrycie.

W poprzek spadku

Każdy fachowiec wie, że kominy grupujące przewody wentylacyjne w długich rzędach nie mogą być sytuowane prostopadle do spadku, gdyż woda spływająca po połaci będzie uderzać w szerszą ścianę komina. Należy wyrobić za nim poprzeczne odboje mające mniejszy spadek i tym samym mniej narażone na przecieki. Za kominem powstać może też tak zwany worek śnieżny czyli złogi spiętrzające wodę i zmieniające kierunki jej spływu. Nagromadzony ciężki śnieg i lód stanowią duże zagrożenie konstrukcyjne dla dachu i stabilności komina.

Jego wysokość komin – Poradnik

A gdy już masz dom i komin pamiętaj o jego higienie!

Zanieczyszczony komin skutkuje niesprawną wentylacją kotłów grzewczych i kominków, niedrożność kanałów wentylacyjnych może doprowadzić do powstawania pleśni, a sadza bardzo łatwo może się zapalić. Zapewnienie odpowiedniej czystości komina jest zatem gwarantem nie tylko jego prawidłowego działania, ale również naszego bezpieczeństwa i zdrowia. Ten najwyższy fragment domu dniem i nocą narażony jest na negatywne działanie zjawisk atmosferycznych. Musimy o niego dbać.

Obowiązkowe przeglądy techniczne

– przewody spalinowe przynajmniej dwa razy w roku,
– przewody dymowe nawet do czterech razy,
– przewody wentylacyjne raz na rok.

Podczas wizyty kominiarz powinien wyczyścić komin szczotką kominiarską i dokładnie wybrać sadzę z podstawy komina przez drzwiczki rewizyjne, sporządzić odpowiedni protokół pokontrolny i wystawić dokument potwierdzający wykonanie wszystkich prac.

ASZ


Jego wysokość komin – Poradnik
Oceń artykuł

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także