Drewno konstrukcyjne

Certyfikaty dla konstrukcyjnego drewna

Zgodnie uchwaloną przez Sejm RP ustawą o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności od 1 października 2010 r. certyfikat posiadać będą musiały prefabrykowane elementy konstrukcyjne łączone płytkami kolczastymi.

Od 1 grudnia 2011r. obowiązek taki powstanie dla producentów konstrukcyjnego drewna klejonego, a od 1 września 2012 konstrukcyjnego drewna litego. Po tych terminach tylko producenci, którzy dokonali właściwej oceny zgodności wyrobu wg wymaganego dla tego wyrobu systemem oceny zgodności i wydali dla niego deklarację zgodności z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, mają prawo znakowania wyrobu znakiem CE, potwierdzającym, że wyrób jest zgodny z dyrektywą 89/106/EWG i tym samym może być wprowadzony na wspólny rynek Unii.

Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury zaproponowane rozwiązania zwiększą efektywność kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, co przyczyni się do skutecznego wyeliminowania z rynku wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów jakości. W efekcie wpłynie to na zwiększenie poziomu ochrony konsumentów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych pozwoli na zwiększenie efektywności kontroli organów nadzoru budowlanego i będzie lepiej chronić nabywców przed wyrobami niebezpiecznymi lub o gorszych właściwościach użytkowych niż deklarowane przez producenta. W ten sposób zmiany poprawić mają bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych.

5/5 - (12 votes)

Data publikacji: 5 sierpnia, 2010

Autor:

5/5 - (12 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły