Cieśla

III edycja szkoły letniej „Tłoka ciesielska” – trwa rejestracja

Narodowy Instytut Dziedzictwa wspólnie z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zapraszają do rejestracji zgłoszeń, do udziału w III edycji szkoły letniej „Tłoka ciesielska”.

Wydarzenie ma charakter praktycznych warsztatów ciesielskich połączonych z wykładami prowadzonymi przez wybitych specjalistów zawodowo związanych z budownictwem ludowym oraz architekturą drewnianą.

Miejsce warsztatów: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Załuskie Koronne (miejsce lokalizacji translokowanych obiektów)

Nadzór oraz opieka nad uczestnikami: Edwin Wilbik, kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego Muzeum w Ciechanowcu

Ekspert prac ciesielskich: Petter Tømrer, cieśla ekspert specjalizujący się w ratowaniu zabytkowej architektury drewnianej, pracujący w Norwegii

Warsztaty odbędą się w dwóch turnusach:

  • I turnus: 18 czerwca 2023 r. – 24 czerwca 2023 r. Translokacja spichlerza

Temat wiodący: prace przedprojektowe, badania architektoniczne, rozpoznanie obiektu, inwentaryzacje, ocena stanu technicznego, ocena mykologiczna, przygotowanie do translokacji, translokacja spichlerza do Muzeum w Ciechanowcu.
Rekomendowana grupa odbiorców: konserwatorzy, architekci, budowlańcy, cieśle, studenci oraz pracownicy muzeów na wolnym powietrzu.

  • II turnus: 25 czerwca 2023r. – 1 lipca 2023 r. Translokacja chałupy

Temat wiodący: podniesienie umiejętności ciesielskich, praca narzędziami ręcznymi w danych technikach przy użyciu dawnych technologii, naprawa oraz wymiana substancji w obrębie historycznych obiektów, translokacja chałupy z końca XVIII w. do Muzeum w Ciechanowcu
Rekomendowana grupa odbiorców: cieśle, stolarze, budowlańcy oraz pracownicy muzeów na wolnym powietrzu.

Tłoka 2023

Szczegółowy program warsztatów jest dostępny na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Warsztaty odpłatne na rzecz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, koszt: 2000 zł/turnus. 

Cena obejmuje: zakwaterowanie na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w pokojach dwu- lub trzyosobowych, w domkach wyposażonych w kuchnię oraz węzeł sanitarny, pełne wyżywienie, zaplecze merytoryczne, codzienne prelekcje, zajęcia praktyczne w terenie, wycieczki terenowe, ogniska integracyjne, pakiet promocyjny i materiały edukacyjne, stałą koordynację warsztatów oraz nadzór merytoryczny ze strony Edwina Wilbika i Pettera Tomrera.

Cena nie obejmuje: dojazdu na warsztaty oraz przejazdów w trakcie warsztatów (Ciechanowiec – Załuskie Koronne)

Rejestracja odbywa się poprzez formularz zgłoszenia – do pobrania wraz z regulaminem warsztatów. Wypełniony oraz podpisany skan należy przesłać na adres: adzwolak@nid.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2023 r. Liczba miejsc ograniczona!

Informacje na temat warsztatów można uzyskać w Centrum Architektury Drewnianej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, kontakt: kom.: +48 573 006 996, e-mail: adzwolak@nid.pl

Jednocześnie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Organizatorów, program turnusów w zakresie wygłaszanych referatów może ulec nieznacznej modyfikacji.

Narodowy Instytut Dziedzictwa od 60 lat gromadzi, bada i popularyzuje wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym znajdującym się na terenie Polski. Przygotowuje opinie, ekspertyzy, studia, a także opracowuje standardy konserwatorskie. Udostępnia w nowoczesny i kompleksowy sposób informacje o zabytkach. Na portalu zabytek.pl można odnaleźć opisy zabytków, dokumentację, archiwalne i aktualne zdjęcia obiektów, modele 3D oraz wiele innych zasobów. Instytut organizuje wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe i aktywnie uczestniczy na forum organizacji międzynarodowych jak UNESCO, ICOMOS, ICCROM, ONZ. Jest ogólnopolskim koordynatorem międzynarodowych wydarzeń m. in. Europejskich Dni Dziedzictwa i Europejskich Dni Archeologii.

Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Centrum Architektury Drewnianej” została powołana w 2019 r. jako część struktury Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach realizacji zadań wpisanych w Krajowy Program Ochrony i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Zadaniem Centrum jest budowanie świadomości społecznej na temat wartości architektury drewnianej w zakresie mieszkalnictwa i turystyki kulturowej. Działalność instytucji adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – służb konserwatorskich i wykonawców prac, właścicieli i opiekunów obiektów drewnianych, do organizacji pozarządowych oraz osób zaangażowanych w ochronę i popularyzację budownictwa drewnianego. Poza konferencjami naukowymi i seminariami, organizuje również praktyczne szkolenia, warsztaty i wykłady popularyzujące architekturę drewnianą.

Więcej informacji na:

Strona www: nid.pl
Facebook: https://www.facebook.com/zabytek
Twitter: https://twitter.com/NarIDpl
Instagram: https://www.instagram.com/nid.pl/

YouTube: https://www.youtube.com/c/tvnid

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/narodowy-instytut-dziedzictwa/

5/5 - (2 votes)

Data publikacji: 25 maja, 2023

Autor:

5/5 - (2 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły