absyda


Absyda (lub apsyda) jako termin architektoniczny stanowi rzut półkola, półelipsy lub wieloboku. Elementy tego typu dostawia się do bryły świątyni lub jej wnętrza. Za pomocą absydy zazwyczaj zamykane jest prezbiterium a nieco rzadziej nawy boczne oraz ramiona transeptu.

Należy podkreślić, że z reguły absyda jest mniejsza lub równa bryle części budynku, którą zamyka. Elementy architektoniczne tego typu były nieodzownym elementem architektury rzymskiej. Z kolei absydy o konstrukcji półkolistej obecne były od wczesnego chrześcijaństwa do romanizmu. W gotyku stosowanie wieloboczne zamknięcia naw, które również nazywano apsydami. Jeżeli konstrukcja architektoniczna uwzględnia małą absydę dostawioną do większej to mowa jest o apsydioli.

Powiązane zdjęcia


Kliknij w zdjęcie by zobaczyć więcej obrazów (8) powiąznych z terminem "absyda" .

Powiązane posty