Wentylacja dachu

Jak zapewnić prawidłową wentylację izolacji nakrokwiowej? cz. 2

Materiały termoizolacyjne, które mają zamknięte pory są dyfuzyjnie zamknięte. Tym sposobem wentylacja nie jest wymagana.

Wynika to stąd, że materiał jest szczelny, a więc nie przyjmuje wilgoci, ale też jej nie oddaje. W efekcie powstaje przegroda bez szczeliny wentylacyjnej. Straty ciepła są niewielkie i mają one wyłącznie postać konwekcji. Materiały szczelne dyfuzyjnie z taką przegrodą zapewniają stały parametr strat ciepła. Na etapie obliczania przenikania ciepła przez przegrodę i oporu ciepła „R” za pomocą wzoru wartość będzie stała.

Materiały włókniste

Przy zastosowaniu materiałów włóknistych ze szczeliną wentylacyjną wartości te nie będą stałe. Zatem jeżeli wystąpi niska temperatura przy silnym wietrze wielkość strat wielokrotnie zwiększy się w porównaniu ze stratami, które były zakładane na etapie obliczeń. Istotne jest, że nie ma możliwości określenia ilości, w jakich wystąpią takie cykle w ciągu roku czy w sezonie. Nie da się tego obliczyć żadnym wzorem.

Wentylacja pokrycia dachowego

O wentylacji pokrycia dachowego decyduje przede wszystkim jego rodzaj. W przypadku pokryć, które są układane na kontrłatach i łatach przestrzeń pod pokryciem ma zapewnioną wentylację. Chodzi o przestrzeń znajdującą się pomiędzy pokryciem wstępnym a pokryciem zasadniczym. Ważny jest przy tym wlot powietrza (np. w okapie) oraz wylot powietrza (np. w kalenicy).
Jeżeli dojdzie do skroplenia pary wodnej od strony spodniej pokrycia na łatach i kontrłatach to powietrze, które jest wpuszczone pod pokrycie odbiera wilgoć i wypływa w kalenicy poza dach. W taki właśnie sposób odbywa się wentylacja pokrycia dachowego. Niejednokrotnie zastosowanie znajdują konstrukcje z niewentylowanym pokryciem dachu. Jest to np. o sztywny podkład w postaci desek, papy i gontu bitumicznego, łupka lub dachowych płytek włóknocementowych.

Więcej informacji o izolacji nakrokwiowej można uzyskać pod nr telefonu + 48 815 10 08 oraz na stronie internetowej www.recticel.com

Więcej informacji o izolacji nakrokwiowej można uzyskać pod nr telefonu + 48 815 10 08 oraz na stronie internetowej www.recticel.com

WAŻNE!
Na etapie wykonywania termoizolacji dachu należy zadbać o najwyższy poziom dokładności wykonywanych prac, bowiem bardzo łatwo popełnić błąd wykonawczy. Szereg ułatwień montażowych zapewnia izolacja nakrokwiowa. Co do ciągłości izolacji można być pewnym używając płyt PIR POWERROOF firmy RECTICEL. Znajdują one zastosowanie zarówno w nowych, jak i w modernizowanych budynkach. Płyty PIR POWERROOF są nieodzownym elementem budownictwa energooszczędnego i pasywnego. 
Dzięki połączeniom typu pióro-wpust zapobiega się powstawaniu mostków termicznych. Specjalna okładzina z grubego aluminium stanowi ekran odbijający ciepło do wnętrza budynku zimą i chroniący przed upałem latem. Jednocześnie typ okładziny zapobiega skurczom płyty powodującym ryzyko powstawania mostków termicznych na łączeniach pomiędzy płytami.

W zależności od klimatu

Np. w Szwecji, której cechą jest suchy klimat, blachę na rąbek stojący układa się w sposób bezpośredni na papie, czyli bez wentylacji. Wentylacja wynika jedynie z mikroszczelin powstałych w efekcie niedokładnego przylegania blachy do podłoża, co zapewnia przepływ powietrza.
Trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie nie sprawdzi się w naszych warunkach klimatycznych, bowiem dochodzi do częstego przechodzenia temperatury przez 0°C. Tym sposobem w zależności od tego, jaki wykorzystano rodzaj pokrycia (np. blachodachówka, blacha trapezowa), zastosowanie znajdują kontrłaty i łaty, natomiast w przypadku blachy miękkiej montowane są specjalne maty wentylujące. Powstaje więc skuteczna wentylacja pokryć dachowych.

Należy pamiętać, że o konieczności stosowania wentylacji decyduje rodzaj materiału, z którego wykonane jest pokrycie. Na konieczność wentylowania izolacji nakrokwiowej również wpływa rodzaj zastosowanego materiału.

Recticel Powerroof oryginalna nakrokwiowa termoizolacja dachu skośnego

5/5 - (6 votes)

Data publikacji: 13 maja, 2017

Autor:

5/5 - (6 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Uplifter
    poniedziałek, 15 maja, 2017

    Montaz wspierany jest przez zurawia dekarskiego marki Boecker

Podobne artykuły