dach naczółkowy


Dach naczółkowy jest dachem stromym dwuspadowym. W jego konstrukcji istotną rolę odgrywają ścięte narożniki połaci, które tworzą naczółki. W zależności od kąta nachylenia zastosowanie może znaleźć poddasze użytkowe lub nieużytkowe.

Powiązane zdjęcia


Powiązane posty