Ubrania robocze

Artykuły BHP – kategorie odzieży

Wybór właściwych rozwiązań z zakresu BHP może być wymagającym procesem. W podjęciu odpowiedniej decyzji pomaga jednak m.in. podział produktów na kategorie, które wskazują zakresy zastosowania poszczególnych artykułów. Co warto wiedzieć na ten temat?

Przepisy opisujące podział artykułów BHP

Środki ochrony indywidualnej, takie jak odzież ochronna czy specjalistyczne obuwie, są precyzyjnie opisane w regulacjach prawnych. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim unijna dyrektywa 89/686/EWG obowiązująca już od 1989 roku. Jej założeniem jest ujednolicenie wymagań dotyczących artykułów BHP w państwach członkowskich. Zapisy dyrektywy mają obecnie zastosowanie także w Polsce. Są one ponadto uzupełniane przez Kodeks pracy i szczegółowe normy dla poszczególnych branż.

Jednym z najważniejszych elementów wspomnianej dyrektywy jest podział środków ochrony indywidualnej na konkretne grupy. Kategoryzacja opiera się na zagrożeniach, przed którymi zabezpieczają poszczególne produkty. Podstawowy podział obejmuje trzy kategorie – od najniższego do najwyższego poziomu ryzyka. Artykuły BHP zaliczone do pierwszej z nich określa się jako odzież robocza, z kolei pozostałe są już traktowane jako odzież ochronna.

Artykuły BHP – kategoria I, czyli odzież robocza

W tej kategorii mieści się odzież, obuwie i inne artykuły BHP przeznaczone do stosowania przy stanowiskach o niskim poziomie ryzyka. Zadaniem tego typu produktów jest ochrona przed sytuacjami, które mogą być zidentyfikowane przez pracownika przed ich wystąpieniem bez dodatkowego zagrożenia. Mają też zwiększać komfort pracy. Co ważne, rozwiązania z tej kategorii nie podlegają ocenie pod kątem zgodności z regulacjami. Z tego względu są to przede wszystkim produkty chroniące przed czynnikami atmosferycznymi (np. niska temperatura, deszcz) i zabrudzeniami o małej szkodliwości dla zdrowia. W tej grupie znajdują się również elementy odzieży z tkanin pyłochłonnych, kwasoodpornych i trudnopalnych, ale bez określenia dokładnego poziomu odporności na poszczególne czynniki.

Kategoria II – odzież ochronna

W przypadku artykułów BHP z drugiej kategorii potrzebne jest już określenie konkretnych zagrożeń, przed którymi chronią poszczególne produkty. Idzie to w parze z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzenia stosownych badań pod kątem bezpieczeństwa i docelowego zastosowania odzieży, obuwia lub innych artykułów. Sytuacje, przed którymi zabezpieczają produkty z kategorii II, obejmują czynniki, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia i nie powodują długotrwałych urazów. Przykładowe produkty to:

● odzież zapewniająca ochronę przed przecięciami,

● artykuły chroniące przed kontaktem z substancjami chemicznymi,

● ubrania BHP dla spawaczy,

● odzież ostrzegawcza (zazwyczaj z odblaskami, które są widoczne z daleka – stosowane m.in. na budowach czy przy pracach drogowych).

Artykuły BHP z kategorii II muszą przejść przez proces certyfikacji. Jego zakończeniem jest przyznanie świadectwa badania WE ważnego przez 5 kolejnych lat. Po upływie tego terminu wymagane jest kolejne badanie.

Kategoria III – artykuły chroniące przed zagrożeniami dla życia lub zdrowia

Artykuły BHP, które zapewniają zabezpieczenie przed zagrożeniami dla zdrowia lub życia pracowników, są zaliczane do kategorii III. W odniesieniu do tego typu produktów można spotkać się z nazwą „odzież specjalistyczna”. Wśród rozwiązań z tej grupy znajdują się m.in.:

● ubrania chroniące przed bardzo niskimi (poniżej -50°C) lub bardzo wysokimi (powyżej 100°C) temperaturami,

● odzież zabezpieczająca przed płomieniami i promieniowaniem jonizującym,

● artykuły ochronne stosowane przy pracy z wysokimi napięciami,

● środki ochrony przed niską zawartością tlenu w powietrzu,

● odzież zabezpieczająca przed kontaktem z mocnymi środkami chemicznymi,

● produkty chroniące przed skutkami wybuchów.

Badania artykułów BHP należących do III kategorii również są przyznawane na 5 lat. Ich wymogi są jednak znacznie bardziej rygorystyczne – produkty z tej grupy muszą zapewniać bardzo skuteczną ochronę przed różnymi groźnymi sytuacjami i środowiskami. Odzież ochronną można podzielić na kilka dodatkowych kategorii według typu stanowisk, na których należy stosować określone produkty.

Nie tylko odzież i obuwie – pozostałe artykuły BHP

Choć odzież ochronna lub robocza (wraz z obuwiem) odgrywa zwykle kluczową rolę w zakładzie pracy, warto zwrócić uwagę także na wymagania dotyczące innych elementów wyposażenia. Wśród najważniejszych z nich znajduje się m.in. oznakowanie groźnych przedmiotów, maszyn, miejsc i substancji. Do tego w niemal każdym miejscu pracy niezbędna jest apteczka BHP. Poszczególne branże mogą ponadto prezentować konkretne wymagania dotyczące ochrony pracowników, które należy wziąć pod uwagę przy kompletowaniu wyposażenia.

Internetowe Centrum Dystrybucji – sklep BHP z rozbudowaną ofertą

Aby zaopatrzyć się w niezbędne produkty z zakresu odzieży roboczej lub ochronnej, warto zapoznać się z ofertą Internetowego Centrum Dystrybucji. To sklep BHP, którego asortyment obejmuje szereg rozwiązań skierowanych do różnych branż. Wśród dostępnych produktów można znaleźć m.in. kombinezony, kaski, sprzęt BHP, artykuły pierwszej pomocy czy znaki BHP. Przed wyborem konkretnego produktu należy sprawdzić jego dokładne zastosowanie i zgodność z certyfikatami lub normami dotyczącymi danego stanowiska.


Data publikacji: 18 stycznia, 2024

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły