Chemia budowlana

Firma CHEMAR S.C. – propozycje dla branży drzewnej

Dzięki preparatom ogniochronnym można wydłużyć czas do zapalenia się konstrukcji drewnianej, ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni oraz zwiększyć szybkość zwęglania warstw powierzchniowych. Odpowiednie zabezpieczenie drewna pozwala na zmianę jego klasyfikacji z materiału łatwo zapalnego do trudno zapalnego bądź niezapalnego oraz na poszerzenie zakresu zastosowań tego materiału w budownictwie.

Możliwe jest to do uzyskania dzięki zastosowaniu preparatu KUPRAFUNG® – UNIEPALNIACZ.

KUPRAFUNG® – UNIEPALNIACZ charakteryzuje się wysoką skutecznością ogniochronną i neutralnym wpływem na środowisko. Zgodnie z PN-EN 13501-1:2004 (Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień) drewno i materiały drewnopochodne zabezpieczone preparatem KUPRAFUNG® – UNIEPALNIACZ uzyskują klasę B-s1,d0 reakcji na ogień. Oznacza to, że taki wyrób jest „niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia” oraz „nierozprzestrzeniający ognia – NRO”, na podstawie określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

KUPRAFUNG® – UNIEPALNIACZ jest rozpuszczalny w wodzie, przez co niestety może się wymywać z drewna. Z tego wynika, że zaimpregnowane powierzchnie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, wody i kontakt z gruntem. Powstała, więc konieczność opracowania systemu, który zabezpieczyłby impregnat przed wymywaniem. Wspólnie ze specjalistami z koncernu CD – COLOR (grupa Dörken) podjęliśmy badania nad systemem zapobiegającym wymywaniu się UNIEPALNIACZA z zabezpieczonego drewna. Po przeprowadzeniu szeregu testów okazało się, że produkt firmy CD – COLOR o nazwie DELTA Hydrolasur 5. 10 bardzo dobrze zabezpiecza UNIEPALNIACZ przed wymywaniem go z drewna, co zostało udowodnione w trakcie adekwatnych testów laboratoryjnych.

DELTA Hydrolasur 5.10 jest cienkowarstwową lazurą przeznaczoną do zabezpieczania drewnianych powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych. Produkt dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej i dobarwiany jest na życzenie klienta. DELTA Hydrolasur 5. 10 jest lazurą wodorozcieńczalną zabezpieczającą powierzchnię drewna przed wilgocią oraz promieniowaniem UV mającym destrukcyjny wpływ na powierzchnię drewna. Lazura tworzy wysoce elastyczne powłoki, bez tendencji to pękania i łuszczenia się, zapewnia dyfuzję pary wodnej. Może być stosowana do drewnianych elewacji, deskowań, podbitek dachowych, okiennic, konstrukcji ryglowych. Wcześniejsze zastosowanie impregnatu KUPRAFUNG® – UNIEPALNIACZ nie ma negatywnego wpływu na właściwości lazury.

W Instytucie Chemii Przemysłowej zostały przeprowadzone badania na wymywanie UNIEPALNIACZA. Wykazały one, że z drewna zabezpieczonego impregnatem KUPRAFUNG ® – UNIEPALNIACZ i pokrytego koloryzującym środkiem DELTA Hydrolasur 5. 10. UNIEPALNIACZ się nie wymywa. Wymagane zużycie DELTA Hydrolasur 5. 10 w celu zabezpieczenia KUPRAFUNG® – UNIEPALNIACZA przed wymywaniem wynosi 80 ml/m2 i odnosi się do produktu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1. W celu uzyskania odpowiedniego efektu ochronno dekoracyjnego należy nanieść dwie warstwy produktu. Jedna warstwa DELTA Hydrolasur 5. 10 doskonale zabezpiecza powierzchnię drewna przed wymywaniem KUPRAFUNG® – UNIEPALNIACZA. Kolejna warstwa zabezpiecza drewno przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych i koloryzuje drewno.

DELTA Hydrolasur 5. 10 ze względu na skład chemiczny nie zwiększa palności drewna, co potwierdzone jest badaniami wykonanymi w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

www.chemar.pl

4.9/5 - (12 votes)

Data publikacji: 25 marca, 2015

Autor:

4.9/5 - (12 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Marta
    niedziela, 24 maja, 2020

    Jest teraz na rynku mnóstwo preparatów, o których nie miałam pojęcia. Do tej pory miałam do czynienia jedynie z impregnatami, które chronią drewno przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych i koloryzujących drewno. Okazuje się, że jest coś takiego jak uniepalniacz. Ciekawa sprawa.

  2. praktyk
    wtorek, 24 sierpnia, 2021

    Zawsze chętnie korzystam z preparatów dobrej jakości aby zabezpieczać konstrukcje drewniane przede wszystkim przed ogniem.Preparaty takie stosuję zarówno do konstrukcji wewnętrznych jaki zewnętrznych i z pewnością wkrótce wypróbuję kolejne preparaty dostępne aktualnie na rynku.

Podobne artykuły