Chemia budowlana

Wybierz poliuretan – najlepszy materiał izolacyjny

Od 1 stycznia zmieniają się przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Główne zmiany polegają na zmniejszeniu maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła UC dla wszystkich rodzajów budynków oraz sposobu obliczania wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Na zmianach tych zyskają poliuretany – nowoczesne materiały izolacyjne.

Powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie, a nie tak jak do tej pory, alternatywnie. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła UC, uzależnione są od rodzaju przegrody i temperatury w pomieszczeniu i będą one sukcesywnie zmniejszane do roku 2021. W przypadku ścian zewnętrznych i dachów wszystkich budynków z temperaturą wewnętrzną min. 16 C obecnie obowiązujące wartości (odpowiednio 0, 30 i 0,25 W/m2K) będą obniżone
od 1 stycznia 2014 o 0,05 W/m2K,
od 1 stycznia 2017 o 0,02 W/m2K,
od 1 stycznia 2021 (od 1 stycznia 2019 dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będące ich własnością*) o 0,03 W/m2K, osiągając poziom odpowiednio 0,20 (ściana) i 0,15 W/m2K (dach).

Wybierz poliuretan - najlepszy materiał izolacyjny

Z tego względu coraz większe znaczenie ma dobór materiału izolacyjnego. Dlatego też wszelkie produkty budowlane, których głównym zadaniem jest zapewnienie izolacyjności cieplnej, powinny być dobierane przede wszystkim ze względu na wartość współczynnika przewodzenia ciepła (tzw. lambda). Poliuretan PUR i PIR ma najniższy, czyli najkorzystniejszy współczynnik lambda, spośród powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych. Wartość lambdy deklarowanej przez producentów wyrobów izolacyjnych z poliuretanu, może wynosić w zależności od rodzaju i przeznaczenia produktu 0,022 – 0,028 W/mK. Tak niska wartość lambdy 2 umożliwia uzyskanie wymaganego współczynnika przenikania ciepła Uc przy zastosowaniu najmniejszej grubości izolacji.

 

Wybierz poliuretan - najlepszy materiał izolacyjny

Poliuretan to materiał o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Wyroby izolacyjne ze sztywnej piany poliuretanowej PUR/PIR są oferowane w różnej formie, jako:
• Izolacje techniczne, które swoim kształtem dostosowują się do elementu, który ma być zaizolowany (np. rury, zbiorniki, urządzenia itp); wykonywane jako wycinane, zalewane, odlewane itp.,
• Natryski na ściany, dachy, posadzki i stropy itp., które mają być zaizolowane (często o skomplikowanych kształtach, w miejscach trudno dostępnych itp.); wykonywane w miejscu stosowania,
• Płyty izolacyjne w okładzinach elastycznych (np. papier zwykły, kompozytowy, bituminizowany, laminat kompozytowy lub paroizolacyjny, folia aluminiowa, włókno mineralne, szklane lub bitumizowane itp.) stosowane na dachy, ściany, posadzki, sufity podwieszane, fundamenty itp.

Warto też podkreślić fakt, że produkty izolacyjne PUR/PIR spełniają szereg wymogów związanych z bezpieczeństwem ogniowym.

ASZ

5/5 - (8 votes)

Data publikacji: 7 października, 2013

Autor:

5/5 - (8 votes)

Tagi:

Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Emi
    wtorek, 3 września, 2019

    Z opisu wynika, że poliueretan jest znakomitym materiałem izolacyjnym. Dzięki niemu możemy uzyskać bardzo dobrą izolację co jest konieczne w budownictwie nowego typu, w tym budownictwie pasywnym. Ważnym jest też odporność ogniowa.

  2. Ania
    czwartek, 28 maja, 2020

    Materiały izolacyjne muszą mieć coraz lepsze parametry. Warto zainteresować się poliuretanem, ponieważ możemy dzięki niemu uzyskać dobre współczynniki przenikania ciepła przy małej grubości.

Podobne artykuły