Na rynku

Nowoczesność i bezpieczeństwo mottem IV Konferencji Stowarzyszenia DAFA

Jak ważne jest bezpieczeństwo w budownictwie – wiemy nie od dziś, a jak je zapewnić w trakcie procesu budowlanego – dowiedzieli się słuchacze IV Konferencji naukowo-technicznej Stowarzyszenia DAFA „DAchy i FAsady – nowoczesność i bezpieczeństwo” 12 marca br. w ramach MTP Budma..

Wśród licznie zgromadzonego audytorium, liczącego blisko 150 osób, znaleźli się zawodowo związani z planowaniem i realizacją dachów płaskich oraz fasad specjaliści – architekci, projektanci, wykonawcy, producenci, pracownicy jednostek naukowo- badawczych oraz przedstawiciele środowisk akademickich.

Konferencję zainaugurował Mariusz Pawlak, który podkreślił, że DAFA odważnie wchodzi w epokę nowych technologii, wyznaczając standardy jakości dla nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa.

Program konferencji składał się z prezentacji Stowarzyszenia oraz siedmiu interesujących merytorycznie prelekcji wygłoszonych przez ekspertów DAFA.

Prezes Stowarzyszenia Witold Okoński oraz Dyrektor Biura Katarzyna Wiktorska przedstawili osiągnięcia Stowarzyszenia DAFA przez pryzmat realizowanych projektów, podkreślając w wystąpieniu rozwój działań merytorycznych w zespołach eksperckich, liczący 17 publikacji technicznych dorobek wydawniczy, szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową, IFD, IFBS, FLL, oraz stale rosnące grono najbardziej rzetelnych firm cieszących się dobrą opinią na rynku.

Tematem pierwszego referatu był „Wpływ gatunku stali na nośność elementu z blachy profilowanej”. Przybliżając tematykę Jarosław Stankiewicz wskazał na znaczenie gatunku stali i tolerancji wykonania przy określaniu parametrów wytrzymałościowych blachy profilowanej w świetle normy PN EN-1993–1–3. W oparciu o przykład obliczeniowy zwrócił uwagę na poprawne i świadome projektowanie blach profilowanych uwzględniające odpowiednie parametry oraz margines bezpieczeństwa wytężenia blachy w specyfikacji projektu.

Nowoczesność i bezpieczeństwomottem IV Konferencji Stowarzyszenia DAFA

Trudno sobie obecnie wyobrazić budownictwo – zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne – bez obudowy z płyt warstwowych. W wystąpieniu „Błędy przy stosowaniu lekkiej obudowy wykonywanej z płyt warstwowych” Piotr Olgierd Korycki omówił mankamenty najczęściej spotykane przy stosowaniu płyt warstwowych od momentu projektowania poprzez produkcję, po etap montażu.

Jakub Fiszer w prezentacji „Elewacje perforowane – sposób na niepowtarzalny charakter obiektu” zobrazował na inspirujących przykładach praktycznie nieograniczone możliwości współczesnej architektury w kształtowaniu rysunku elewacji z wykorzystaniem nowych materiałów wykończeniowych fasad wentylowanych. Elewacja jak niezależna skóra ubierająca budynek przekazuje informacje symboliką nawiązujące do kontekstu i może stanowić kilka odsłon tego samego budynku. Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęty został zaprezentowany przez zespół autorów: Mariana Kiesa i Piotra Wolańskiego referat „Szczelność dachów zielonych”. Prelegenci zwrócili w nim uwagę na aspekt bezpieczeństwa i wskazali zagrożenia z tytułu stosowania nieodpowiednio dobranych produktów. Podkreślili również znaczenie nowej inicjatywy DAFA dla branży budowlanej – wydania w polskiej wersji językowej wytycznych FLL dla dachów zielonych.

Nowoczesność i bezpieczeństwomottem IV Konferencji Stowarzyszenia DAFA

W referacie „Rusz się ZENEK – śnieg na dachu, czyli obciążenie śniegiem i odśnieżanie wielkopowierzchniowych dachów płaskich” Michał Wilk wprowadził słuchaczy w zakres zagadnień związanych z odśnieżaniem dachów płaskich w ujęciu prawnym i organizacyjnym, dzieląc się przy tym obserwacjami i wnioskami z minionych zim. Zwracając uwagę na to, że projekt odśnieżania dachu powinien być integralną częścią projektu wykonawczego obiektu, podał przykłady niebezpiecznych praktyk związanych z usuwaniem śniegu z dachów. Ponadto zasygnalizował wynikające ze zmiany normy obciążenia śniegiem problemy projektowe w przypadku obiektów modernizowanych, rozbudowywanych bądź pozostających w obszarze wpływu nowo projektowanych obiektów.

Benjamin Kuciński omówił aspekt „Zabezpieczeń prac budowlanych – sprostać wymogom BHP!”. Na przykładzie realizacji stadionu we Wrocławiu zaprezentował możliwości zastosowania różnych rodzajów zabezpieczeń. Przestrzeganie omówionych w prezentacji zasad i stosowanie odpowiednich kryteriów doboru rozwiązań przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa realizacji obiektów.

Na Konferencji po raz pierwszy zaprezentowany został opracowany pod egidą Stowarzyszenia „Katalog rozwiązań akustycznych – unikalne narzędzie da projektantów”. Marek Niemas, autor publikacji, omówił wymagania akustyczne obowiązujące w Polsce dla budynków przemysłowych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań akustycznych dotyczących izolacyjności przegród zewnętrznych. Ponadto zaprezentował rozwiązania dla konkretnych przegród, posiadających potwierdzone przez laboratoria akredytowane właściwości akustyczne.

Konferencja zyskała wysoką ocenę słuchaczy zarówno ze względu na program merytoryczny, interesujące prezentacje omawianych zagadnień, jak i jej stronę organizacyjną. IV Konferencja Stowarzyszenia dowiodła tym samym, jak ważna jest rola DAFA w propagowaniu wiedzy i rozwoju nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa.

Materiały konferencyjne oraz galeria zdjęć dostępne są na www.dafa.com.pl.

4.8/5 - (5 votes)

Data publikacji: 19 maja, 2014

Autor:

4.8/5 - (5 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły