Na rynku

Pomoc rządowa na energooszczędne inwestycje

Od połowy 2014 roku ruszy program dofinansowania inwestycji w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Znane są już warunki przyznawania dotacji. Najwięcej mogą dostać składający wniosek w pierwszym roku.

Zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Prosument ma ruszyć w połowie roku 2014 i będzie realizowany do roku 2020. Jego budżet wynosi 600 mln zł, a pieniądze są przeznaczone na korzystne pożyczki oraz dotacje do inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Zdaniem Witolda Maziarza, rzecznika prasowego NFOŚiGW, to dobra informacja zarówno dla Polaków zainteresowanych budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, jak i producentów, dostawców oraz instalatorów tych urządzeń. Na program – jak zauważa Maziarz – ze zniecierpliwieniem czekała ta część branży OZE, której rozkwit przypada na czas także oferowanych przez Fundusz dopłat do kolektorów słonecznych. W okresie tym Polska w rocznej sprzedaży zestawów kolektorowych awansowała na 3 miejsce w Europie.

Komu i ile

W przypadającym na lata 2014–2015 okresie pilotażowym warunki będą korzystniejsze niż w późniejszym czasie i możliwe do uzyskania dofinansowanie wyniesie 40% dla instalacji PV oraz małych elektrowni wiatrowych lub 20% dla pozostałych instalacji: kolektorów słoneczneych, pomp ciepła, kotłów na biomasę. Docelowo zaś, odpowiednio 30% lub 15%.

Pozostałą część kosztów mają pokryć środki pozyskane z kredytów, oprocentowanych na 1% i udzielanych na 15 lat. Pożyczki i dotacje przewidziane są dla osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz samorządów. W przypadku osób fizycznych maksymalny koszt inwestycji z jednym źródłem energii odnawialnej wynosi maksymalnie 100 tysięcy zł, z kilkoma 150 tysięcy zł. Pozostali mogą liczyć odpowiednio na 300 tysięcy zł lub 450 tysiecy zł dotacji.

Wsparcie obejmuje zarówno nowe inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak i wymianę starych, nieekologicznych instalacji.

Ograniczenie emisji CO2

Program będzie wdrażany za pośrednictwem samorządów oraz wybranego w przetargu banku.

Witold Maziarz informuje, że zgodnie z przyjętym harmonogramem ogłoszenie naboru wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego, w których zainteresowani inwestorzy będą mogli zgłaszać się po wsparcie i ogłoszenie postępowania dotyczącego wyboru banku zaplanowano na II kwartał 2014 r. Ekologicznym efektem programu będzie roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł w ilości 360 tysięcy MWh/rok oraz coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 tysięcy ton. Fundusz zastrzega, że sposób realizacji programu w kolejnych latach zależeć będzie od wyników programu pilotażowego, zmian zachodzących na rynku a także zmian legislacyjnych.

4.9/5 - (7 votes)

Data publikacji: 28 czerwca, 2014

Autor:

4.9/5 - (7 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły