Na rynku

Siedem lat działalności DAFA!

Na początku czerwca 2013 miało miejsce Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA oraz osób współpracujących. Stowarzyszenie DAFA tworzą firmy wykonawcze, producenci i dostawcy materiałów oraz urządzeń techniki budowlanej, a jego główną misją jest nieustanne tworzenie przejrzystych i efektywnych reguł, zabezpieczających i optymalizujących interesy wszystkich uczestników procesu realizacyjnego, w tym szczególnie wykonawców.

Wszystkim członkom DAFA Prezes Witold Okoński podziękował za inicjatywę oraz zaangażowanie w budowanie marki Stowarzyszenia i umacnianie jego wizerunku.

Prezes DAFA nie tylko złożył sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, ale przedstawił też najważniejsze spośród licznych działań podjętych w 2012 roku. Wskazał na rosnącą liczbę Członków Stowarzyszenia, nowe inicjatywy oraz coraz szersze grono osób czynnie zaangażowanych w działalność merytoryczną DAFA.

Stowarzyszenie DAFA od początku swojej działalności pracuje nad poprawą jakości i usystematyzowaniem wytycznych dla technologii dachów płaskich i fasad oraz popularyzacją dobrych i bezpiecznych praktyk. Podsumowania prac w grupach roboczych podjęli się ich koordynatorzy.
Michał Wilk przedstawił działalność szkoleniową oraz publikacyjną Grupy Roboczej LEKKA OBUDOWA. Z satysfakcją poinformował zebranych o nowej inicjatywie, która zgromadziła silną reprezentację prawie wszystkich znaczących producentów blach trapezowych, poświęconej tematyce projektowania warstwy nośnej dachu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-3 Eurokod 3 oraz wynikającej stąd potrzebie zmian rozszerzenia tablic nośności profili o niezbędne parametry statyczno – wytrzymałościowe.

Piotr Olgierd Korycki z kolei skoncentrował uwagę słuchaczy na działalności prężnie działającej Grupy Roboczej AKUSTYKA. Zaprezentował dotychczasowe efekty działań, obejmujące publikację techniczną: „DAFA ID 4.06. Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych” oraz propagowanie wiedzy z zakresu akustyki w konferencjach tematycznych. Wszystkie efekty działań mają zostać wydane w formie katalogu.

Marian Bober – reprezentant Grupy Roboczej Technika Mocowań przedstawił projekt publikacji na temat połączeń konstrukcji stalowych z betonowymi. Publikacja jest w trakcie realizacji i będzie już czwartą pozycją z obszaru Techniki Mocowań, wydaną przez Stowarzyszenie DAFA.

Piotr Wolański zaś omówił założenia programowe i podjęte działania Grupy Roboczej DACHY ZIELONE, ukierunkowane na opracowanie brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych.

Siedem lat działalności DAFA!

Tomasz Mucha wskazał na znaczenie Wytycznych DAFA dla bezpiecznego prowadzenia robót dachowych i elewacyjnych. Publikacja jest na etapie opracowywania w ramach Grupy Roboczej BHP.

Ryszard Klatt zrelacjonował podjęte w imieniu Stowarzyszenia działania opiniujące projekt Ustawy o wyrobach budowlanych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się część spotkania poświęcona na panel dyskusyjny, w ramach którego zrzeszeni w DAFA wykonawcy mieli okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń. Przedstawiono również najważniejsze działania promocyjno-marketingowe, jak organizacja konferencji naukowo technicznych podczas targów BUDMA w Poznaniu, której podsumowania podjął się Członek Zarządu DAFA – Mariusz Pawlak.

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęte zostały przez uczestników wystąpienia sponsorów, firmy: Gunnex PL oraz Soprema Polska.

Stowarzyszenie DAFA zamknęło siódme Walne Zgromadzenie Członków z poczuciem satysfakcji z dokonań i ambitnymi celami na kolejny rok, które rokują dalszy rozwój i sukcesy.

Po zakończeniu tych jakże inspirujących obrad goście uczestniczyli w wieczorze integracyjnym, stwarzającym możliwość bliższego i mniej formalnego poznania przedstawicieli – często konkurujących ze sobą na rynku firm.
Malownicza sceneria, doborowe towarzystwo i przyjemna dla ucha muzyka bluesowego zespołu HooDoo umilała uczestnikom wieczór, który z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci:)

ASZ

5/5 - (8 votes)

Data publikacji: 18 lipca, 2013

Autor:

5/5 - (8 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Jacek
    niedziela, 21 kwietnia, 2019

    Dobrze,że to stowarzyszenie funkcjonuje ponieważ dzięki temu społeczność dekarzy może łatwiej zabiegać o innowacyjne zmiany zarówno w projektach jaki i w wykonawstwie.Takie spotkania obfitują w fachowe dyskusje oraz wymianę doświadczeń,dzięki temu każdy uczestnik potrafi wynieść ze spotkania wiele nowych technicznych rozwiązań,które mogą zaowocować lepszą praca na rzecz klientów.

Podobne artykuły