Na rynku

Targi Cieśli 2017 w opinii ministra Wiesława Janczyka

W Chochołowie 1 września i przez kolejne dwa dni odbędą się Targi Cieśli 2017, stanowiące pierwszą imprezę tego typu. Jej założeniem jest promowanie rodzimego dekarstwa i ciesielstwa. Warto podkreślić, że impreza została objęta honorowym patronatem przez wiceministra finansów Wiesława Janczyka.

Targi Cieśli 2017 – podtrzymanie tradycji

Minister Wiesław Janczyk podkreśla, że Targi Cieśli 2017 są doskonałym pomysłem skierowanym do branży budowlanej przy jednoczesnym ukierunkowaniu na promocję drewna jako materiału konstrukcyjnego. Tym bardziej, że Chochołów na Podhalu, gdzie odbędą się targi, jest adekwatny do specyfiki imprezy. Jak wiadomo to właśnie Podhale słynie ze wspaniałej, wielkiej a zarazem niepowtarzalnej tradycji ciesielskiej. Targi Cieśli 2017 będą więc doskonałą okazją do promocji małych i średnich firm oraz do spotkania z potencjalnymi klientami, którzy są na etapie wyboru technologii wznoszenia własnego domu.

Chochołów jako stolica ciesielstwa

Chochołów jest niezwykłym miejscem, które wyróżnia wspaniała tradycja wsi podhalańskiej, rozpoznawalnym m. in. poprzez powstanie Chochołowskie z 1846 r. Warto przypomnieć, że wybuchło ono przeciwko zaborcy austriackiemu. Powstanie Chochołowskie uznaje się za ślad niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego.

Czy Targi Cieśli 2017 w Chochołowie na trwałe wpiszą się do harmonogramu imprez targowych zależy od tego jak będą one przyjęte przez społeczność lokalną i publiczność w pierwszym roku. Jak wiadomo każda nowa impreza stanowi konkurencję dla innych imprez tego typu. Trzeba zatem poczekać na zakończenie imprezy po to aby zobaczyć co przyniesie tegoroczna edycja targów.

Koniecznie trzeba życzyć organizatorom dobrej pogody ze względu na to, że wydarzenie ma charakter plenerowy z uwzględnieniem elementów występów kulturalnych i regionalnych. Zapewnią one bowiem dodatkowe atrakcje dla odwiedzających targi.

Zachęcenie do materiałów ekologicznych i wsparcie Inwestorów

W opinii ministra Wiesława Janczyka rząd od wielu lat bierze na siebie odpowiedzialność za obniżenie kosztu kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach na zakup mieszkań oraz za budowę domów przy wykorzystaniu różnych form dopłat wkładu własnego. Oprócz tego jest możliwe wsparcie rządowe przy spłacie odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Wszystkie te działania mają odzwierciedlenie w programach takich jak Rodzina na Swoim czy obecnie Mieszkanie dla Młodych. Programy tego typu obejmują również budownictwo drewniane.

Katastrofa leśna a budownictwo mieszkaniowe

Minister Wiesław Janczyk podaje, że nawałnice jakie dotknęły Polskę latem 2017 r. spowodowały szereg zniszczeń na terenie wielu gmin. W efekcie Ministerstwo Rozwoju i Finansów opracowało i wydało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od podatników poszkodowanych w wyniku działania żywiołu. Oprócz tego dokument nawiązuje do innych podobnych działań rządu obejmujących przede wszystkim rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Dokument ten przewiduje uproszczone zasady szacowania strat i odbudowy, a także remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Katastrofa leśna z pewnością pociągnie za sobą większą podaż drewna nie tylko na rynku budowlanym ale również w branży meblarskiej. Ponadto drewno jest doskonałym surowcem energetycznym.

W opinii wiceministra Wiesława Janczyka Lasy Państwowe jako zarządca terenów leśnych będzie stawiało na wzrost zainteresowania wszelkimi formami współdziałania z licznymi podmiotami i osobami, które pomagają przy czynnościach związanych z usuwaniem skutków żywiołu.

Rodzima gospodarka a dekarstwo i ciesielstwo

Nie ma wątpliwości co do tego, że w Polsce nie brakuje dekarzy i cieśli najwyższej klasy. Bardzo często wykonują oni inwestycje poza granicami Polski. Obecnie jeden z motorów, który napędza wzrost gospodarczy o ok. 4% to produkcja o charakterze budowlano-montażowym z szybkim tempem wzrostu sprzedaży. Daje to, oprócz popytu konsumenckiego wynikającego z wydatków z programu 500+ oraz wydatków przeznaczonych na wsparcie rodzin, jeden z silniejszych atutów polskiej gospodarki.

Ważne jest zatem aby krajowi konsumenci w efekcie wzrostu oszczędności i majątku mogli swobodnie korzystać z ekologicznej i zdrowej technologii. Konsumenci powinni mieć kondycję finansową pozwalającą na swobodny wybór uwzględniający wymagania regionalne i krajobrazowe w odniesieniu do terenów, gdzie niepowtarzalna architektura drewniana stanowi istotny element budownictwa tworząc harmonię z otoczeniem w kontekście zabudowy sołectw i wsi. Zapewnia to niepowtarzalny klimat harmonii, ciepła i akceptacji.

Artykuł powstał w oparciu o wywiad, który przeprowadził Jakub Kurek z wiceministrem finansów Wiesławem Janczykiem.

Targi cieśli Chochołów 2017

5/5 - (3 votes)

Data publikacji: 27 sierpnia, 2017

Autor:

5/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły