Na rynku

Wywiad z Witoldem Okońskim – Prezesem Stowarzyszenia DAFA

Standaryzacja wykonawstwa i materiałów oraz poprawa jakości dachów płaskich i fasad – w tym zielonych – to z pewnością lokomotywy rozwoju Stowarzyszenia DAFA.

Witold Okoński pełni funkcję Prezesa DAFA od ponad dwóch lat. Szerokie doświadczenie w branży dachowej zbierał od 1983 roku, pracując zarówno w firmie wykonawczej, jak i w przemyśle w Niemczech i od kilku lat również w Polsce. Obecnie zajmuje stanowisko Area Managera na kilka krajów Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Carlisle Construction Materials GmbH.

Jakie są priorytety DAFA?

Stowarzyszenie jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń. Stawiamy na pracę zespołową, która sprzyja szerokiej i otwartej komunikacji. Kontynuujemy wypracowane w trakcie ośmioletniej działalności Stowarzyszenia strategie i kierunki rozwoju. Mimo wielu osiągnięć, nie osiadamy na laurach i tworzymy nowe ambitne projekty na przyszłość. Konsekwentnie poszerzamy bibliotekę techniczną i pracujemy nad wydaniem kolejnych publikacji dla branży.

W tym roku szczególnie koncentrujemy się na dachach zielonych. Działając aktywnie na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów wykonawczych powołaliśmy kolejną – już ósmą – Grupę Merytoryczną w zakresie Dachów Zielonych. Działania grupy skoncentrowały się na opracowaniu brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych. Mamy sporo do zrobienia w tym zakresie!

Jak Stowarzyszenie zamierza osiągnąć ten cel?

DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, nawiązało współpracę członkowską z FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) – organizacją utworzoną w 1975 r., wydającą normatywne opracowania i wytyczne dla „zielonego sektora”.

FLL koordynuje i wspiera sieć projektów badawczych, których wyniki mają swe odbicie w opracowywanych publikacjach. Jako platforma wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy dotyczące rozwoju i zabudowy terenów zielonych, FLL skupia ok. 20 tys. członków, 31 stowarzyszeń zawodowych i branżowych oraz ponad 450 specjalistów branżowych (naukowców, biur projektowych, rzeczoznawców).

Wywiad z Witoldem Okońskim - Prezesem Stowarzyszenia DAFA

DAFA – jako pierwszy i jedyny podmiot reprezentujący Polskę – pozyskała prawo do wydania polskojęzycznych wytycznych dla dachów zielonych FLL. Inicjatywa zakłada opracowanie wytycznych dla dachów zielonych na podstawie tłumaczenia publikacji FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“ oraz rozszerzenie ich o przepisy polskie.

Czym są Wytyczne FLL, jaka jest ich ranga?

Wytyczne FLL są zbiorem zaleceń oraz norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata i uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

Jak opisałby Pan znaczenie Wytycznych dla dachów zielonych?

Prowadząc działalność biznesową na płaszczyźnie europejskiej, jestem pod wrażeniem zmian, jakie zaszły w Polsce i dynamiki rozwoju branży budowlanej. Jednak niepokojące są dla mnie, jako Prezesa Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA sygnały docierające z dynamicznie rozwijającego się rynku dachów zielonych w Polsce, który wymaga uregulowania. Normy FLL były dotąd dostępne jedynie w języku niemieckim i angielskim. Wydanie Wytycznych przyczyni się do poprawy ciągle złej jeszcze opinii o dachach zielonych.

Na jakim etapie są prace nad Wytycznymi dachów zielonych?

Obecnie trwają prace merytoryczno-redakcyjne nad wytycznymi, w które zaangażowani są niezależni eksperci: dr Ewa Burszta-Adamiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Ryszard Klatt (ekspert, rzeczoznawca DAFA), dr Jacek Nowak (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) oraz reprezentanci 13 firm członkowskich: APK DACHY ZIELONE, BALEX METAL, BAUDER, BÜSSCHER & HOFFMANN, CARLISLE, DÖRKEN, ENKE-WERK, GUNNEX, OPTIGRÜN, SIKA, SOPREMA, STYROPMIN i SWISSPOR. Ostatnie, trzecie już spotkanie Grupy Merytorycznej, odbyło się 13 listopada 2014 r. w Opolu.

Kiedy DAFA prognozuje wydać Wytyczne?

Wydanie wytycznych prognozowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku, co zbiegnie się z organizowaną przez Stowarzyszenie 11 marca w Poznaniu – podczas MTP Budma 2015 – Konferencją Naukowo- -Techniczną, której tematem przewodnim będą dachy zielone. Do współpracy przy Konferencji zaprosiliśmy uznanych ekspertów ze środowisk naukowych oraz ekspertów z firm specjalistycznych, należących do Stowarzyszenia DAFA.

Serdecznie zapraszam już dziś do Poznania.

W takim razie do zobaczenia w marcu na Budmie! Dziękujemy za rozmowę.

Mi również było miło. Dziękuję.

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 5 grudnia, 2014

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły