Ewa Kotwica


mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica – absolwentka Politechniki Szczecińskiej, mgr inżynier budownictwa ogólnego. Specjalizacja: szeroko rozumiane konstrukcje drewniane. Uprawnienia wykonawcze oraz uprawnienia do wizualnego sortowania tarcicy konstrukcyjnej. Wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu projektów konstrukcji drewnianych w Polsce oraz wykonawstwie konstrukcji drewnianych, w tym również na rynku szwedzkim. Doświadczenie to wykorzystywane jest obecnie między innymi przy opracowywaniu opinii technicznych i ekspertyz oraz przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń. Aktywny udział (od 2011 roku do dziś) w pracach Komitetu Technicznego 215 PKN ds projektowania i wykonawstwa konstrukcji drewnianych, w tym opracowanie tłumaczeń na język polski norm EN 14080:2013 oraz EN 15497. Udział w COST FP 1402, COST FP1101 oraz Nordiskt Limträforum. Autorstwo licznych opracowań i artykułów z zakresu konstrukcji drewnianych z uwzględnieniem zasad ich projektowania i wykonawstwa oraz wprowadzania na rynek drewna konstrukcyjnego i konstrukcyjnych wyrobów na nim bazujących. Autorka wiodąca: • podręcznika opracowanego wraz z nieżyjącym już Panem dr. inż. Władysławem Nożyńskim „Konstrukcje drewniane. Przykłady obliczeń” – pierwszej książki na rynku polskim dotyczącej obliczeń konstrukcji drewnianych w oparciu o Eurokody, 2015. (drugie, uzupełnione i poprawione wydanie tej pozycji w przygotowaniu). • ekspertyzy „Budownictwo drewniane w Polsce” opracowanej na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 2017-2018 • serii poradników zawierających zbiór dobrych praktyk z zakresu budownictwa drewnianego: Budownictwo drewniane. Poradnik dla Inwestora; Budownictwo drewniane. Poradnik dla Wykonawcy oraz Budownictwo drewniane. Poradnik dla Projektanta, opracowanych na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska 2022 r Hobby: poza budownictwem drewnianym – fotografia oraz wędrówki górskie (Alpy)

Publikacje autora Ewa Kotwica