Budownictwo drewniane

Modernizacja budynków do standardu budownictwa pasywnego

 8 POWODÓW DLA KTÓRYCH NALEŻY ZMODERNIZOWAĆ BUDYNEK W SPOSÓB WŁAŚCIWY. TO ZNACZY DO STANDARDU BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Powód 1. Zdrowie Twoich dzieci

W Polsce najczęściej modernizacja budynków z wielu powodów traktowana jest po macoszemu, bez oceny stanu budynku, analizy miejsc problematycznych, które pozwoliłyby na znalezienie właściwych rozwiązań i skuteczne zażegnanie problemów. Właściwa modernizacja obiektu to gwarancja Twojego zdrowia. Możesz nie być świadomy, ale większość obiektów przed modernizacją posiada syndrom chorego budynku! Dotyczy to również stosunkowo nowych obiektów. Musisz wiedzieć, że grzyby i pleśnie, które są jego oznaką, przez wiele lat i sukcesywnie wpływają destrukcyjnie na Twoje samopoczucie i zdrowie. Brak widocznych wykwitów na ścianie nie jest niestety jednoznaczne z brakiem tego problemu. Potwierdzają to mykolodzy, z którymi współpracujemy. Musisz wiedzieć, że nieprawidłowa tzw. „tradycyjna” modernizacja wpływa wyłącznie na zwiększenie skali tego niebezpiecznego zjawiska. Twoje zdrowie wciąż będzie zagrożone. Badania są alarmujące, a problem lekceważony przede wszystkim z braku świadomości samych użytkowników.

Powód 2. Komfort

Właściwa modernizacja to gwarancja Twojego komfortu przez cały okres użytkowania obiektu. Celem nadrzędnym modernizacji do najwyższych standardów energetycznych jesteś zawsze Ty – użytkownik. Ma ona Tobie zapewnić w pierwszej kolejności najwyższy możliwy komfort temperaturowy oraz najlepszą jakość powietrza w budynku. Pamiętaj, modernizacja i jej najczęściej wysoki koszt ma sens wyłącznie wtedy, gdy poprzez właściwie dobrane, obliczone rozwiązania, wysokiej poprawie ulega mikroklimat wnętrza. To on wpływa bezpośrednio na Twoje zdrowie, samopoczucie, efektywność pracy a pośrednio na pozostałe aspekty Twojego życia.

Powód 3. Pozbądź się szkód budowlanych       

Właściwa modernizacja obiektu to usunięcie na zawsze problemu szkód budowlanych. Bez rzetelnej oceny stanu obiektu, wyszukania miejsc wymagających rozwiązań szczególnych i niestandardowych oraz odpowiedniej wiedzy, gwarantującej świadomość podejmowanych decyzji podczas projektowania i przeprowadzania modernizacji, nie jest możliwe trwałe wyeliminowanie problemu szkód budowlanych. Tym samym jest to jednoznaczne z powrotem syndromu chorego budynku, najczęściej ze zwielokrotnioną intensywnością tego zjawiska. To powinno u każdego inwestora poddać pod wątpliwość jakikolwiek sens wykonywania „tradycyjnej” modernizacji. Sukces jest tylko pozorny.

Powód 4. Oszczędność na lata

Właściwa modernizacja obiektu gwarantuje wysokie oszczędności na lata, od pierwszego dnia funkcjonowania budynku. Dodatkowo zainwestowane środki w rzetelnie przeprowadzoną modernizację to sukces wielopłaszczyznowy. Z jednej strony użytkujesz zdrowy budynek, gwarantujący najwyższy możliwy komfort temperaturowy i jakości powietrza, z drugiej redukujesz zapotrzebowanie na energię grzewczą nawet o ponad 90%. Tym samym koszty eksploatacji takiego obiektu stają się ekstremalnie niskie. Zainwestowany kapitał powraca do Ciebie m.in. w postaci niskich rachunków. W ogólnym rozrachunku świadoma, właściwa modernizacja do najwyższych standardów energetycznych to jedyne ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie.

 

Powód 5. Trwałość przyjętych rozwiązań

Właściwa modernizacja obiektu gwarantuje trwałość przyjętych rozwiązań na lata. To kolejny argument przemawiający za ekonomicznością przeprowadzenia jednej, ale świadomej i rzetelnej modernizacji. Wykonanie jej zgodnie ze standardem najbardziej rozwiniętej formy budownictwa niskoenergetycznego jakim jest budownictwo pasywne, umożliwi wieloletnie użytkowanie bez koniczności przeprowadzania modernizacji pośrednich, które przy „tradycyjnym” podejściu muszą być wykonane już po kilku latach. To ogromna oszczędność, która powinna być przedmiotem kalkulacji podczas podejmowania decyzji na jaki sposób działania decyduje się inwestor.

 

Powód 6. Wzrost wartości inwestycji

Właściwa modernizacja obiektu to pewny wzrost wartości Twojej inwestycji. Takie działanie po prostu się opłaca. Wszystkie przedłożone w podpunktach argumenty wpływają na wzrost wartości Twojej inwestycji po przeprowadzonej właściwie modernizacji. Musisz pamiętać zarówno o zmieniających się przepisach, które od 2020 roku będą wymagały najwyższej efektywności energetycznej, jak również rosnącej stale świadomości samych inwestorów. Coraz częściej do współpracy zapraszani są mykolodzy, którzy dokonują sprawdzeń stanu obiektu przed potencjalnym zakupem inwestora pod kątem obecności negatywnych efektów syndromy chorego budynku – grzybów i pleśni. W przeważającej większości obawy przyszłych inwestorów okazują się zasadne.

 

Powód 7. Możliwość etapowania działań

Właściwą modernizację można przeprowadzić etapami. Istnieją wypracowane i sprawdzone metody przeprowadzania modernizacji etapami. Ma to swoje uzasadnienie szczególnie w przypadku gdy Twój budżet jest ograniczony. Jest to w ogólnym rozrachunku droższe rozwiązanie, głównie w wyniku konieczności poniesienia kosztów stałych związanych z przeprowadzeniem modernizacji (np. wynajem rusztowania, wyłączenie obiektu tymczasowo z użytkowania itp.). Umożliwia to jednak przeprowadzenie prac przy użyciu właściwych rozwiązań, lepszych materiałów gwarantujących wyżej opisane wymierne efekty po jej zakończeniu.

 

Powód 8. Właściwie zainwestowane środki

Właściwa modernizacja jest jednoznaczna ze słusznie wydanymi środkami na ten cel. Nie ma nic bardziej nieopłacalnego jak decyzja o tzw. „tradycyjnej” modernizacji, która jest tańsza jedynie w trakcie przeprowadzania. Jej efekty są pozorne i ograniczają się najczęściej wyłącznie do optycznej poprawy jakości Twojego budynku. Takie działanie nie wyeliminuje syndromu chorego budynku, nie zagwarantuje zdrowego, komfortowego mikroklimatu. Nie wyeliminujesz także szkód budowlanych i nie zapewnisz trwałości zastosowanych rozwiązań. Czy takie działanie ma sens i można je uznać za właściwie zainwestowane środki? Odpowiedź wydaje się prosta.

zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania

Aby skutecznie realizować modernizację do wymaganych od 2021 roku standardów, potrzebujemy wyspecjalizowanych Wykonawców, Nadzór Budowlany, Producentów. Zostań jedną z takich firm! Wyspecjalizuj się w usłudze dedykowanej dla budynków w standardzie niskoenergetycznym i pasywnym.  Skorzystaj z moich profesjonalnych szkoleń, które umożliwią Ci otrzymanie Europejskiego Certyfikatu, Tytułu, Loga. Otrzymasz wiedzę i narzędzia by zostać Ekspertem i możesz zostać wpisany na elitarną Europejską Listę Ekspertów z tego zakresu. Bądź kilka kroków przed konkurencją: www.greencherry.eu/szkolenie-mistrz-budownictwa-pasywnego/

Pamiętaj – w 2021 roku zaczyna obowiązywać w Polsce standard niemal zeroenergetyczmy. Tej wiedzy nie znajdziesz w książkach czy internecie. Przygotuj swoją firmę do ogromnych zmian w 2021 roku.

arch. Kamil Wiśniewski – akredytowany trener i ekspert budownictwa pasywnego

4.8/5 - (42 votes)

Data publikacji: 27 września, 2018

Autor:

4.8/5 - (42 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Wiolka
    poniedziałek, 18 marca, 2019

    Zyski z modernizacji są realne, więc to pewnie większość osób najbardziej przekonuje. Myślę jednak, że najważniejsze jest to, że budynek pasywny nie ma syndromu chorego budynku. Inwestujemy więc nie tylko w nieruchomość, ale też i w swoje własne zdrowie. A na zdrowiu nie warto przecież oszczędzać.

  2. Marta
    sobota, 16 maja, 2020

    Mnóstwo zalet, brak wad. Przekonuje mnie przede wszystkim komfort oraz oszczędność na lata. Dodatkowo budynek zyskuje na wartości.

Podobne artykuły